מהותנות

מהותנות: מאפיינים רבים של הקבוצה הנדונה הם מאובחנים ושונים מאשר של קבוצות שונות. למשל: קבוצת השחורים. או נשים. מהותנות היא שם גנאי, מושג שלא נאמר באופן נטרלי. מהותנות היא הצורה החזקה ביותר של הבלתי נמנע.

6 רמות מחוייבות להבניה:

להראות את הרגע ההסטורי ש-X הובנה . רגע הלידה. הסטוריה אונטולוגית. X הוא קונטינגנטי, תולדה של תהליכים.

להיות אירוני כלפי X – בעבר חשבנו שהוא חלק בלתי נפרד מהעולם אבל עכשיו אנחנו מבינים שהוא יכול היה גם להיות אחרת. אבל אנחנו די תקועים איתו כי הוא חלק מהחשיבה שלנו. לא יכולים להמנע ממנו. הפנתרים השחורים, הקשת המזרחית – אנחנו עדות המזרח ויש לנו תודעה וסולידריות חברתית כי זה מה שיצרתם. ואנחנו נשתמש בזה ככח. ההבניה החברתית כבר נעשתה, עכשיו נשתמש בזה כדי לחזק את עצמנו.

רפורמיסט – אותה עמדה כמו האירוני, אי אפשר להפטר מזה לחלוטין אבל אפשר להתחיל להכניס רפורמות כדי שזה ישתנה. אי אפשר לשנות את המבנה החברתי שבנוי על סיווג של בני אדם אבל יכולים להיות מודעים לכך.

מסיר המסכות – חושף את העובדה ש-X הוא בלתי נמנע. מבחינתו X הוא רע ועדיף בלעדיו.

אינטלקטואל – עושה רק פעולה אינטלקטואלית. קריאה לפעולה, יצירת המסד של הפעולה, אבל לא היו אלה שפעלו בעצמם.

מהפכן – זה שלא רק חושב שהעולם יהיה טוב יותר בלעדי X אלא גם עושה פעולות מהפכניות כדי לשנות את המצב.

אלה הרמות החשובות בפרוייקטים שלנו. לא ה-3 שדיברנו לעיל.